İdarənin əsas vəzifələri İçərişəhərin min illər ərzində formalaşmış memarlıq- şəhərsalma və abidələr kompleksinin qorunub saxlanması, eyni zamanda onun ərazisindəki abidələrin bərpa və təmiri, şəhərin sosial- iqtisadi inkişafının təmin edilməsi və onun müasir tələbləri ödəyən beynəlxalq turist mərkəzinə çevrilməsi üzrə uzunmüddətli strategiyanı, İçərişəhərdə dövlət siyasətini həyata keçirilməkdən ibarətdir.

İdarə öz vəzifələrini yerinə-yetirmək üçün ən geniş hüquqlara malikdir. Onların vacibləri isə Qoruq sahəsinə aid olan normativ hüquqi aktları hazırlamaq və ya onların hazırlanmasında iştirak etmək, ərazidə İdarənin razılığı olmayan hər hansı abadlıq, bərpa, rekonstruksiya, regenerasiya və inşaat-təmir işlərinin aparılmasına qadağa qoymaq, icrası məcburi olan göstərişlər vermək, İdarənin razılığı olmadan dövlət (bələdiyyə) mülkiyətində olan abidələrin istifadəyə, o cümlədən icarəyə verilməsini dayandırmaq, Qoruq ərazisində arxeoloji və qazıntı işlərinin aparılmasını saxlamaq, müvəqqəti və daimi xidmətlər göstərən strukturlar və obyektlər yaratmaqla onların fəaliyyəti nəticəsində qanunvericiliyə zidd olmayan gəlir əldə etmək və digərləri.