AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ DÖVLƏT MÜHAFİZƏSİNƏ GÖTÜRÜLMÜŞ DAŞINMAZ TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN ƏHƏMİYYƏT DƏRƏCƏLƏRİNƏ GÖRƏ BÖLGÜSÜ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN 2 AVQUST 2001-Cİ İL TARİXLİ 132 NÖMRƏLİ QƏRARINDAN ÇIXARIŞ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi

«İÇƏRİŞƏHƏR» DÖVLƏT TARİX-MEMARLIQ QORUĞU ƏRAZİSİNDƏ DÖVLƏT MÜHAFİZƏSİNƏ GÖTÜRÜLMÜŞ DAŞINMAZ TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN SİYAHISI VƏ ƏHƏMİYYƏT DƏRƏCƏLƏRİNƏ GÖRƏ BÖLGÜSÜ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ
Q Ə R A R
№132

Baki şəhəri, “2” avqust 2001-ci il

Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 iyun tarixli 725 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndinin 5-ci abzasına uyğun olaraq və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi ilə razılaşdırılmış təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin dünya, ölkə və yerli əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsü 1, 2 və 3 nömrəli əlavələrə uyğun olaraq təsdiq edilsin və abidələrin inventar nömrələri bu qərara uyğunlaşdırılsın.

2. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1981-ci il 14 may tarixli 225 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş siyahıdan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 106, 107, 109, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 121, 159, 165, 168, 175, 177, 181, 186, 188, 190, 194, 196, 197, 200, 204, 205, 207, 221, 225, 228, 229, 230, 232, 238, 239, 240, 241, 242, 246, 247, 249, 251, 255, 256, 258, 262, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 303, 305, 306, 308, 314, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 330 inventar nömrəli obyektlər çıxarılsın.

3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1968-ci il 3 aprel tarixli 140 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş siyahıda 45, 227, 375, 441, 442 inventar nömrəli və 1988-ci il tarixli 27 aprel 145 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş siyahıda isə 12, 17, 24, 129, 130, 131, 141, 173, 175, 185, 222, 255, 269, 277, 288, 308, 315, 358, 411, 427, 448, 450, 453, 458, 789, 829, 830, 1139, 1172, 1193, 1248 nömrəli obyektlər haqqında (1 nömrəli əlavələr) təkliflər hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsinlər.

4. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. RASİ-ZADƏ.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

1 nömrəli əlavə

«İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda yerləşən Dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin

S İ Y A H I S I
Memarlıq abidələri

Sıra №-si Abidənin inventar №-si Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
1 2 «İçərişəhər» memarlıq-şəhərsalma kompleksi VI-XIX əsrlər Bakı şəhəri, Səbail rayonu
 2 2.1. Məhəmməd məscidi 1078-1079-cu illər M.Mənsur küçəsi,42
 3 2.2. Qız qalası VI-VII əsrlər A. Zeynallı küçəsi
 4 3. Şirvanşahlar Sarayı kompleksi XIII-XV əsrlər Bakı, Qala döngəsi 76
  3.1. Şirvanşahlar yaşayış binası XV əsr  
  3.2. Divanxana XV əsr  
  3.3. Şah məscidi 1441-1442-ci illər  
  3.4. Seyid Yəhya Bakuvinin türbəsi XV əsr  
  3.5. Şirvanşahlar türbəsi 1435-1436-cı illər  
  3.6. Murad darvazası 1585-ci il  
  3.7. Hamam XV əsr  
  3.8. Key Qubad məscidinin qalıqları XV əsr  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

2 nömrəli əlavə

S İ Y A H I S I
Memarlıq abidələri

Sıra №-si Abidənin inventar №-si Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
1 66. Qala divarları XII-XIX əsrlər İçəri şəhər
2 67. Çin məscid XIV əsr Qala döngəsi,7/9
3 68. Yaşayış evi XIV əsr Böyük Qala küçəsi, 14
4 69. Bakı xanlarının evi XVIII əsr Böyük Qala küçəsi,44A,B
5 70. Bakı xanlarının evi XVII-XVIII əsrlər Böyük Qala küçəsi,46
6 71. Bakı xanlarının evi XVII-XVIII əsrlər Böyük Qala küçəsi, 48
7 72. Yeraltı hamam XVII əsr Böyük Qala küçəsi, 50
8 73. Bakı Xanlarının evi 1700-cü illər Böyük Qala küçəsi, 50
9 74. Təkiyə XIII əsr 4-cü Böyük Qala döngəsi, 5
10 75. Dördbucaqlı qala XIV əsr Kiçik Qala küçəsi, 13
11 76. Ağa Mikayıl hamamı XVIII əsr Kiçik Qala küçəsi, 16
12 77. Hacı Bani məscidi XVI əsr 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 20
13 78. «Buxara» karvansarayı XV-XVIII əsrlər Qüllə küçəsi, 2
14 79. «Multani» kavansarayı XIV-XX əsrlər Qüllə küçəsi, 9
15 80. Kiçik karvansaray XVII əsr H. Rzayeva küçəsi, 1
16 81. İkimərtəbəli karvansaray XVII əsr H. Rzayeva küçəsi, 9
17 82. Gileyli məscidi 1309-cu il M. Mənsur küçəsi,5
18 83. Qasımbəy hamamı XVII-XIX əsrlər V. Məmmədov küçəsi, 4
19 84. Xıdır məscidi 1301-ci il Maqamayev küçəsi, 24
20 85. Molla Əhməd məscidi XIV əsr Sabir küçəsi, 9
21 86. Məscid XVIII əsr A. Zeynallı küçəsi, 18
22 87. Şeyx İbrahim məscidi 1415-ci il A. Zeynallı küçəsi, 25
23 88. Mədrəsə məscidi 1301-ci il A. Zeynallı küçəsi, 45
24 89. Cümə məscidi və minarə XIV-XX əsrlər A. Zeynallı küçəsi, 51
25 90. Xanlar məscidi XIX-XX əsrlər Firdovsi küçəsi, 20
26 91. Aşur məscidi 1169-cu il A. Zeynallı küçəsi, 55
27 92. Hacı Bani hamamı XV əsr A. Zeynallı küçəsi, 67
28 93. Bazar meydanı XII-XIII əsrlər A. Zeynallı küçəsi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

2 nömrəli əlavə

«İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda yerləşən Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin

S İ Y A H I S I
Arxeoloji abidələr

Sıra №-si Abidənin inventar №-si Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
1 484 Ovdan XV əsr Qala döngəsi, 7/ 9
2 485 Yeraltı tikintilər (su anbarı və yeraltı yol)> XIV əsr Kiçik Qala döngəsi, 13
3 486 Su kəməri və kanalizasiya XII-XVII əsrlər Bazar meydanının yanında
4 548 Məscid və məscid həyəti-ibadət yeri X-XIV əsrlər İçərişəhər, A.Zeynallı küçəsi,69

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

3 nömrəli əlavə

«İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda yerləşən Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin

S İ Y A H I S I
Memarlıq abidələri

Sıra №-si Abidə nin inventar №-si Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan
1. 2100. Yaşayış evi 1858-ci il A. Zeynallı küçəsi, 6
2. 2101. Yaşayış evi 1878-ci il A. Zeynallı küçəsi, 7/ 9
3. 2102. Yaşayış evi 1888-ci il A. Zeynallı küçəsi, 8
4. 2103. Yaşayış evi 1913-cü il A. Zeynallı küçəsi, 11
5. 2104. Yaşayış evi 1930-cu il A. Zeynallı küçəsi, 13
6. 2105. Yaşayış evi 1853-cü il A. Zeynallı küçəsi, 15
7. 2106. Yaşayış evi 1902-ci il A. Zeynallı küçəsi, 17
8. 2107. Yaşayış evi 1900-cü il A. Zeynallı küçəsi, 19/ 21
9. 2108. Yaşayış evi 1890-cı il A. Zeynallı küçəsi, 20 A
10. 2109. Yaşayış evi 1888-ci il A. Zeynallı küçəsi, 23/ 20
11. 2110. Yaşayış evi 1851-ci il A. Zeynallı küçəsi, 27
12. 2111. Dükanın fasad divarı 1910-cu il A. Zeynallı küçəsi, 26 A
13. 2112. Yaşayış evi 1882-ci il A. Zeynallı küçəsi, 28
14. 2113. Yaşayış evi 1860-cı il A. Zeynallı küçəsi, 29
15. 2114. Yaşayış evi 1858-ci il A. Zeynallı küçəsi, 39
16. 2115. Yaşayış evi 1900-cü il A. Zeynallı küçəsi, 41
17. 2116. Yaşayış evi 1908-ci il A. Zeynallı küçəsi, 45
18. 2117. Yaşayış evi 1935-ci il A. Zeynallı küçəsi, 57
19. 2118. Yaşayış evi 1900-cü il A. Zeynallı küçəsi, 59 A
20. 2119. Yaşayış evi 1900-cü il A. Zeynallı küçəsi, 59 B
21. 2120. Yaşayış evi 1870-ci il A. Zeynallı küçəsi, 61
22. 2121. Yaşayış evi 1878-ci il A. Zeynallı küçəsi, 65
23. 2122. Yaşayış evi 1700-ci il A.Zeynallı küçəsi, 1-ci döngə, 8,10
24. 2123. Yaşayış evi 1905-ci il A.Zeynallı küçəsi, 3-cü döngə, 3
25. 2124. Yaşayış evi 1885-ci il Böyük Qala küçəsi, 3
26. 2125. Yaşayış evi 1890-cı il Böyük Qala küçəsi, 5
27. 2126. Yaşayış evi 1897-ci il Böyük Qala küçəsi, 9
28. 2127. Yaşayış evi 1890-cı il Böyük Qala küçəsi, 11
29. 2128. Yaşayış evi 1828-ci il Böyük Qala küçəsi, 12
30. 2129. Yaşayış evi 1890-cı il Böyük Qala küçəsi, 13/15
31. 2130. Yaşayış evi 1867-ci il Böyük Qala küçəsi, 16
32. 2131. Yaşayış evi 1869-ci il Böyük Qala küçəsi, 17
33. 2132. Yaşayış evi 1845-ci il Böyük Qala küçəsi, 18 A
34. 2133. Yaşayış evi 1889-ci il Böyük Qala küçəsi, 19
35. 2134. Yaşayış evi 1887-ci il Böyük Qala küçəsi, 20
36. 2135. Yaşayış evi 1910-ci il Böyük Qala küçəsi, 21
37. 2136. Yaşayış evi 1832-ci il Böyük Qala küçəsi, 22
38. 2137. Yaşayış evi 1900-cü il Böyük Qala küçəsi, 23
39. 2138. Yaşayış evi 1904-cü il Böyük Qala küçəsi, 24
40. 2139. Yaşayış evi 1890-cı il Böyük Qala küçəsi, 25
41. 2140. Yaşayış evi 1911-ci il Böyük Qala küçəsi, 26
42. 2141. Yaşayış evi 1898-ci il Böyük Qala küçəsi, 27
43. 2142. Yaşayış evi 1914-cü il Böyük Qala küçəsi, 28
44. 2143. "Şah evi"nin qalıqları   Böyük Qala küçəsi, 29 A
45. 2144. Yaşayış evi 1870-ci il Böyük Qala küçəsi, 30
46. 2145. Yaşayış evi 1898-ci il Böyük Qala küçəsi, 32 A
47. 2146. Yaşayış evi 1898-ci il Böyük Qala küçəsi, 32 B
48. 2147. Yaşayış evi 1830-cu il Böyük Qala küçəsi, 34
49. 2148. Yaşayış evi 1888-ci il Böyük Qala küçəsi, 35
50. 2149. Yaşayış evi 1890-ci il Böyük Qala küçəsi, 36
51. 2150. Yaşayış evi 1890-ci il Böyük Qala küçəsi, 38
52. 2151. Yaşayış evi 1878-ci il Böyük Qala küçəsi, 39
53. 2152. Yaşayış evi 1890-ci il Böyük Qala küçəsi, 40
54. 2153. Yaşayış evi XIX əsr Böyük Qala küçəsi, 47
55. 2154. Yaşayış evi 1828-ci il Böyük Qala küçəsi, 51 A
56. 2155. Yaşayış evi 1829-cu il Böyük Qala küçəsi, 49
57. 2156. Yaşayış evi 1828-ci il Böyük Qala küçəsi, 51 B
58. 2157. Kilsə 1880-ci il Böyük Qala küçəsi, 53
59. 2158. Yaşayış evi 1800-cü il 2-ci Böyük Qala döngəsi, 5
60. 2159. Yaşayış evi 1882-ci il 3-cü Böyük Qala döngəsi, 3
61. 2160 Yaşayış evi 1921-ci il 3-cü Böyük Qala döngəsi, 5
62. 2161. Yaşayış evi 1880-ci il 3-cü Böyük Qala döngəsi, 7
63. 2162. Yaşayış evi 1850-ci il 6-cı Böyük Qala döngəsi, 3
64. 2163. Yaşayış evi 1890-ci il 6-cı Böyük Qala döngəsi, 4
65. 2164. Yaşayış evi 1890-ci il 6-cı Böyük Qala döngəsi, 5 A
66. 2165. Yaşayış evi 1880-ci il 6-cı Böyük Qala döngəsi, 5B
67. 2166. Yaşayış evi 1920-ci il 6-cı Böyük Qala döngəsi, 6 A
68. 2167. Yaşayış evi 1890-ci il 6-cı Böyük Qala döngəsi, 7
69. 2168. Yaşayış evi 1874-ci il 6-cı Böyük Qala döngəsi, 11 B
70. 2169. Yaşayış evi 1884-ci il 6-cı Böyük Qala döngəsi,13
71. 2170. Hacı Heybət məscidi 1791-ci il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 10
72. 2171. Yaşayış evi 1890-cı il Qüllə küçəsi, 4/6
73. 2172. Yaşayış evi 1897-ci il Qüllə küçəsi , 8/10
74. 2173. Yaşayış evi 1880-ci il Qüllə küçəsi , 15
75. 2174. Yaşayış evi 1878-ci il Qüllə küçəsi, 17
76. 2175. Yaşayış evi 1800-cü il Qüllə küçəsi, 19
77. 2176. Yaşayış evi 1900-cü il Qüllə küçəsi, 20
78. 2177. Yaşayış evi 1909-cu il Qüllə küçəsi, 22
79. 2178. Dükan 1800-cü il Qüllə küçəsi, 24
80. 2179. Yaşayış evi 1800-cü il 2-ci Qüllə döngəsi, 4
81. 2180. Yaşayış evi 1905-ci il Hərb küçəsi, 1
82. 2181. Yaşayış evi 1869-cu il Hərb küçəsi, 5
83. 2182. Mirzə Əhməd məscidi 1345-ci il Hərb küçəsi, 6
84. 2183. Yaşayış evi 1863-cü il Hərb küçəsi, 21
85. 2184. Yaşayış evi 1878-ci il Hərb küçəsi, dalan 2/3 A
86. 2185. Qədim tikililər XVI-XVII əsrlər H.Rzayeva küçəsi, 3
87. 2186. Tikinti qalıqları XV əsr H.Rzayeva küçəsi, 11
88. 2187. Tağlı bina XVII əsr H.Rzayeva küçəsi, 11
89. 2188. Yaşayış evi 1800-cü illər V.Məmmədov küçəsi, 1
90. 2189. Yaşayış evi 1850-ci il V.Məmmədov küçəsi, 3
91. 2190. Yaşayış evi 1910-cu illər V.Məmmədov küçəsi, 6
92. 2191. Yaşayış evi 1878-ci il V.Məmmədov küçəsi, 7
93. 2192. Yaşayış evi 1850-ci il V.Məmmədov küçəsi, 9
94. 2193. Yaşayış evi 1898-ci il V.Məmmədov küçəsi, 11
95. 2194. Yaşayış evi 1912-ci il V.Məmmədov küçəsi, 13
96. 2195. Yaşayış evi 1910-cu il V.Məmmədov küçəsi, 14 A
97. 2196. Yaşayış evi 1910-cu il V.Məmmədov küçəsi, 14 B
98. 2197. Yaşayış evi 1868-ci il V.Məmmədov küçəsi, 15
99. 2198. Yaşayış evi 1906-cı il V.Məmmədov küçəsi, 16
100. 2199. Yaşayış evi 1890-cı il V.Məmmədov küçəsi, 22
101. 2200. Yaşayış evi 1895-ci il V.Məmmədov küçəsi, 24
102. 2201. Yaşayış evi 1886-cı il V.Məmmədov küçəsi, döngə, 5A
103. 2202. Yaşayış evi 1888-ci il V.Məmmədov küçəsi, döngə, 5B
104. 2203. Yaşayış evi 1860-cı il V.Məmmədov küçəsi, döngə 8
105. 2204. Yaşayış evi 1865-ci il V.Məmmədov küçəsi, 4
106. 2205. Yaşayış evi 1905-ci il Qəsr küçəsi, 4
107. 2206. Yaşayış evi 1836-cı il Qəsr küçəsi, 6
108. 2207. Yaşayış evi 1880-ci il Qəsr küçəsi, 13
109. 2208. Yaşayış evi 1885-ci il Qəsr küçəsi, 14
110. 2209. Yaşayış evi 1878-ci il Qəsr küçəsi, 15
111. 2210. Yaşayış evi 1890-ci il Qəsr küçəsi, 16
112. 2211. Yaşayış evi 1880-ci il Qəsr küçəsi, 17
113. 2212. Yaşayış evi 1880-ci il Qəsr küçəsi, 18
114. 2213. Yaşayış evi 1915-ci il Qəsr küçəsi, 19
115. 2214. Yaşayış evi 1911-ci il Qəsr küçəsi, 23
116. 2215. Yaşayış evi 1860-ci il Qəsr küçəsi, 24
117. 2216. Yaşayış evi 1850-ci il Qəsr küçəsi, 25
118. 2217. Yaşayış evi 1911-ci il Qəsr küçəsi, 27
119. 2218. Yaşayış evi 1925-ci il Qəsr küçəsi, 31
120. 2219. Yaşayış evi 1835-ci il Qəsr küçəsi, 33
121. 2220. Yaşayış evi 1898-ci il Qəsr küçəsi, 34
122. 2221. Yaşayış evi 1897-ci il Qəsr küçəsi, 35
123. 2222. Yaşayış evi 1910-ci il Qəsr küçəsi, 36
124. 2223. Yaşayış evi 1915-ci il Qəsr küçəsi, 37 B
125. 2224. Yaşayış evi 1915-ci il Qəsr küçəsi, 41 A
126. 2225. Yaşayış evi 1898-ci il Qəsr küçəsi, 41 B
127. 2226. Yaşayış evi 1869-cu il Qəsr küçəsi, 43
128. 2227. Yaşayış evi 1854-cü il Qəsr küçəsi, 45 A
129. 2228. Yaşayış evi 1853-cü il Qəsr küçəsi, 45 B
130. 2229. Yaşayış evi 1853-cü il Qəsr küçəsi, 47 A
131. 2230. Yaşayış evi 1840-cı il Qəsr küçəsi, 47 B
132. 2231. Yaşayış evi 1878-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 1
133. 2232. Yaşayış evi 1880-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 12
134. 2233. Yaşayış evi 1910-cu il 1-ci Qəsr döngəsi, 13
135. 2234. Yaşayış evi 1890-cı il 1-ci Qəsr döngəsi, 14 A
136. 2235. Yaşayış evi 1900-cü il 1-ci Qəsr döngəsi, 15
137. 2236. Yaşayış evi 1878-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 16
138. 2237. Yaşayış evi 1880-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 19
139. 2238. Yaşayış evi 1863-cü il 1-ci Qəsr döngəsi, 20
140. 2239. Yaşayış evi 1800-cü il 1-ci Qəsr döngəsi, 22
141. 2240. Yaşayış evi 1892-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 23
142. 2241. Yaşayış evi 1850-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 24 A
143. 2242. Karvansaray (sərgi salonu) 1868-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 25
144. 2243. Yaşayış evi 1845-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 26
145. 2244. Yaşayış evi 1875-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 27
146. 2245. Yaşayış evi 1880-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 28
147. 2246. Yaşayış evi 1878-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 29
148. 2247. Yaşayış evi 1898-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 32
149. 2248. Yaşayış evi 1930-cu il 1-ci Qəsr döngəsi, 33
150. 2249. Yaşayış evi 1875-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 34
151. 2250. Yaşayış evi 1915-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 35
152. 2251. Yaşayış evi 1850-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 36
153. 2252. Yaşayış evi 1900-cü il 1-ci Qəsr döngəsi, 37
154. 2253. Yaşayış evi 1900-cü il 1-ci Qəsr döngəsi, 38
155. 2254. Yaşayış evi 1902-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 39
156. 2255. Yaşayış evi 1888-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 40
157. 2256. Yaşayış evi 1890-cı il 1-ci Qəsr döngəsi, 42
158. 2257. Yaşayış evi 1910-cu il 1-ci Qəsr döngəsi, 45
159. 2258. Yaşayış evi 1900-cü il 1-ci Qəsr döngəsi, 46
160. 2259. Yaşayış evi 1890-cı il 1-ci Qəsr döngəsi, 48
161. 2260. Yaşayış evi 1870-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 50
162. 2261. Yaşayış evi 1911-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 55 A
163. 2262. Yaşayış evi 1911-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 55 B
164. 2263. Yaşayış evi 1910-cu il 1-ci Qəsr döngəsi, 57
165. 2264. Yaşayış evi 1920-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 58
166. 2265. Yaşayış evi 1900-cü il 1-ci Qəsr döngəsi, 60
167. 2266. Yaşayış evi 1830-cu il 1-ci Qəsr döngəsi, 66
168. 2267. Yaşayış evi 1920-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 68
169. 2268. Yaşayış evi 1860-cı il 1-ci Qəsr döngəsi, 69
170. 2269. Yaşayış evi 1800-cü il 1-ci Qəsr döngəsi, 78
171. 2270. Yaşayış evi 1880-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 80
172. 2271. Yaşayış evi 1918-ci il 1-ci Qəsr döngəsi, 84
173. 2272. Yaşayış evi 1868-ci il 2-ci Qəsr döngəsi, 3
174. 2273. Yaşayış evi 1890-cı il 2-ci Qəsr döngəsi, 4 A
175. 2274. Yaşayış evi 1897-ci il Ə, Əliyev küçəsi, 1
176. 2275. Yaşayış evi 1898-ci il Ə, Əliyev küçəsi, 3
177. 2276. Yaşayış evi 1890-cı il Ə, Əliyev küçəsi, 5-7-9
178. 2277. Yaşayış evi 1895-ci il Qazi Məhəmməd küçəsi, 3
179. 2278. Yaşayış evi 1895-ci il Qazi Məhəmməd küçəsi, 6
180. 2279. Yaşayış evi 1867-ci il M.Maqomayev küçəsi, 5
181. 2280. Yaşayış evi 1872-ci il M.Maqomayev küçəsi, 7
182. 2281. Yaşayış evi 1903-cü il M.Maqomayev küçəsi, 8
183. 2282. Yaşayış evi 1905-ci il M.Maqomayev küçəsi, 10 A
184. 2283. Yaşayış evi 1900-cü il M.Maqomayev küçəsi, 10 B
185. 2284. Yaşayış evi 1885-ci il M.Maqomayev küçəsi,11 A
186. 2285. Yaşayış evi 1885-ci il M.Maqomayev küçəsi, 12
187. 2286. Yaşayış evi 1870-ci il M.Maqomayev küçəsi, 13
188. 2287. Yaşayış evi 1880-ci il M.Maqomayev küçəsi, 17
189. 2288. Yaşayış evi 1905-ci il M.Maqomayev küçəsi, 19 A
190. 2289. Yaşayış evi 1880-ci il M.Maqomayev küçəsi, 20
191. 2290. Yaşayış evi 1898-ci il M.Maqomayev küçəsi, 21
192. 2291. Yaşayış evi 1890-cı il M.Maqomayev küçəsi, 22
193. 2292. Yaşayış evi 1893-cü il M.Maqomayev küçəsi, 23
194. 2293. Yaşayış evi 1904-cü il M.Maqomayev küçəsi, 25
195. 2294. Yaşayış evi 1850-ci il M.Maqomayev küçəsi, 27
196. 2295. Yaşayış evi 1828-ci il M.Maqomayev küçəsi, 28
197. 2296. Yaşayış evi 1880-ci il M.Maqomayev küçəsi, 30-32 A
198. 2297. Yaşayış evi 1880-ci il M.Maqomayev küçəsi, 30-32 B
199. 2298. Yaşayış evi 1888-ci il M.Maqomayev küçəsi, 31
200. 2299. Yaşayış evi 1878-ci il M.Maqomayev küçəsi, 33
201. 2300. Yaşayış evi 1870-ъи ил М.Магомайев küçəsi, 41
202. 2301. Yaşayış evi 1880-ъи ил М.Магомайев küçəsi, 43
203. 2302. Yaşayış evi 1882-ъи ил М.Магомайев küçəsi, 48
204. 2303. Yaşayış evi 1890-ъы ил М.Магомайев küçəsi, 62
205. 2304. Yaşayış evi 1885-ъи ил М.Магомайев küçəsi, 63 A
206. 2305. Yaşayış evi 1860-cı il M.Maqomayev küçəsi, 63 B
207. 2306. Yaşayış evi 1898-ci il M.Maqomayev küçəsi, 64
208. 2307. Yaşayış evi 1900-cü il M.Maqomayev küçəsi, 72
209. 2308. Yaşayış evi 1880-ci il M.Maqomayev küçəsi, 74
210. 2309. Yaşayış evi 1867-ci il M.Maqomayev küçəsi, 75
211. 2310. Yaşayış evi 1845-ci il M.Maqomayev küçəsi, 76
212. 2311. Yaşayış evi 1870-ci il M.Maqomayev küçəsi, 79
213. 2312. Yaşayış evi 1883-cü il M.Maqomayev küçəsi, 80
214. 2313. Yaşayış evi 1883-cü il M.Maqomayev küçəsi, 82
215. 2314. Yaşayış evi 1890-cı il M.Maqomayev küçəsi, 83
216. 2315. Yaşayış evi 1863-cü il M.Maqomayev küçəsi, 85
217. 2316. Yaşayış evi 1878-ci il M.Maqomayev küçəsi, 86
218. 2317. Yaşayış evi 1865-ci il M.Maqomayev küçəsi, 87 A
219. 2318. Yaşayış evi 1866-cı il M.Maqomayev küçəsi, 87 B
220. 2319. Yaşayış evi 1850-ci il M.Maqomayev küçəsi, 88
221. 2320. Yaşayış evi 1893-cü il M.Maqomayev küçəsi, 90
222. 2321. Yaşayış evi 1912-ci il M.Maqomayev küçəsi, 92
223. 2322. Yaşayış evi 1900-cü il M.Maqomayev küçəsi, 94
224. 2323. Yaşayış evi 1898-ci il M.Maqomayev küçəsi, 95
225. 2324. Yaşayış evi 1900-cü il M.Maqomayev küçəsi, 97
226. 2325. Yaşayış evi 1890-cı il M.Maqomayev küçəsi, 98
227. 2326. Yaşayış evi 1890-cı il M.Maqomayev küçəsi, 99
228. 2327. Yaşayış evi 1898-ci il M.Maqomayev küçəsi, 100
229. 2328. Yaşayış evi 1898-ci il M.Maqomayev küçəsi, 105
230. 2329. Yaşayış evi 1920-ci il M.Maqomayev küçəsi, 113
231. 2330. Yaşayış evi 1800-cü il 1-ci M.Maqomayev döngəsi, 1
232. 2331. Yaşayış evi 1850-ci il 1-ci M.Maqomayev döngəsi, 3
233. 2332. Yaşayış evi 1800-cü il 1-ci M.Maqomayev döngəsi, 5
234. 2333. Yaşayış evi 1898-ci il 1-ci M.Maqomayev döngəsi, 6 A
235. 2334. Yaşayış evi 1858-ci il 1-ci M.Maqomayev döngəsi, 6 B
236. 2335. Yaşayış evi 1900-cü il 1-ci M.Maqomayev döngəsi, 7
237. 2336. Yaşayış evi 1902-ci il 1-ci M.Maqomayev döngəsi, 8 A
238. 2337. Yaşayış evi 1910-cu il 1-ci M.Maqomayev döngəsi, 9
239. 2338. Yaşayış evi 1875-ci il 2-ci M.Maqomayev döngəsi, 2
240. 2339. Yaşayış evi 1900-cu il 2-ci M.Maqomayev döngəsi, 4 B
241. 2340. Yaşayış evi 1820-ci il 2-ci M.Maqomayev döngəsi, 4
242. 2341. Yaşayış evi XVIII-XIX əsrlər 3-cü M.Maqomayev döngəsi, 3
243. 2342. Yaşayış evi 1885-ci il 3-cü M.Maqomayev döngəsi, 6
244. 2343. Yaşayış evi 1873-cü il 3-cü M.Maqomayev döngəsi, 8
245. 2344. Yaşayış evi 1855-ci il 3-cü M.Maqomayev döngəsi, 10
246. 2345. Yaşayış evi XVIII-XIX əsrlər 7-ci M.Maqomayev döngəsi, 4
247. 2346. Yaşayış evi XVIII-XIX əsrlər 7-ci M.Maqomayev döngəsi, 6
248. 2347. Yaşayış evi 1880-ci il 4-cü M.Maqomayev döngəsi, 4
249. 2348. Yaşayış evi 1890-cı il 9-cu M.Maqomayev döngəsi, 1 A
250. 2349. Yaşayış evi 1892-ci il 9-cu M.Maqomayev döngəsi, 1 B
251. 2350. Yaşayış evi 1909-cu il 9-cu M.Maqomayev döngəsi, 3
252. 2351. Yaşayış evi 1939-cu il 9-cu M.Maqomayev döngəsi, 5
253. 2352. Yaşayış evi 1860-cı il 9-cu M.Maqomayev döngəsi, 6
254. 2353. Yaşayış evi 1890-cı il 9-cu M.Maqomayev döngəsi, 11A
255. 2354. Yaşayış evi 1880-ci il 9-cu M.Maqomayev döngəsi, 11B
256. 2355. Yaşayış evi 1890-cı il 9-cu M.Maqomayev döngəsi, 11V
257. 2356. Hacı Qayıb Məscidi 1898-ci il M.Mənsur küçəsi, 41
258. 2357. Yaşayış evi 1905-ci il M.Məmmədyarov küçəsi, 3
259. 2358. Yaşayış evi 1920-ci il M.Məmmədyarov küçəsi, 5
260. 2359. Yaşayış evi 1880-ci il M.Məmmədyarov küçəsi, 6
261. 2360. Yaşayış evi 1893-cü il M.Məmmədyarov küçəsi, 7
262. 2361. Yaşayış evi 1900-cü il M.Məmmədyarov küçəsi, 8
263. 2362. Yaşayış evi 1700-cü illlər M.Məmmədyarov küçəsi, 9
264. 2363. Yaşayış evi 1894-cü il M.Məmmədyarov küçəsi, 11
265. 2364. Yaşayış evi 1880-ci il M.Məmmədyarov küçəsi, 13
266. 2365. Yaşayış evi 1898-ci il M. Məmmədyarov küçəsi, 15
267. 2366. Yaşayış evi 1909-cu il M. Məmmədyarov küçəsi, 16
268. 2367. Yaşayış evi 1907-ci il M. Məmmədyarov küçəsi, 18
269. 2368. Yaşayış evi 1900-cü il M. Məmmədyarov küçəsi, 21
270. 2369. Yaşayış evi 1870-ci il M. Məmmədyarov küçəsi, 26-28
271. 2370. Yaşayış evi 1893-cü il M. Məmmədyarov küçəsi, 27
272. 2371. Yaşayış evi 1896-ci il M. Məmmədyarov küçəsi, 29
273. 2372. Yaşayış evi 1882-ci il M. Məmmədyarov küçəsi, 31
274. 2373. Yaşayış evi 1870-ci il M. Məmmədyarov küçəsi, 50
275. 2374. Cin Məscidi XIV əsr M. Məmmədyarov küçəsi, 40
276. 2375. Yaşayış evi XVIII-XIX əsrlər M. Məmmədyarov küçəsi, 43
277. 2376. Bəylər Məscidi XIX əsr M. Məmmədyarov küçəsi, 47
278. 2377. Yaşayış evi 1900-cü il M. Məmmədyarov küçəsi, 52
279. 2378. Yaşayış evi XIX əsr M. Məmmədyarov küçəsi, 55
280. 2379. Yaşayış evi 1888-ci il M. Məmmədyarov küçəsi, 56
281. 2380. Yaşayış evi 1889-cu il M. Məmmədyarov küçəsi, 58
282. 2381. Yaşayış evi 1845-ci il M. Məmmədyarov küçəsi, 60
283. 2382. Yaşayış evi 1908-ci il M. Məmmədyarov küçəsi, 62
284. 2383. Yaşayış evi 1900-cü il M. Məmmədyarov küçəsi, 64
285. 2384. Yaşayış evi 1890-cı il M. Məmmədyarov küçəsi, 70
286. 2385. Yaşayış evi 1890-cı il M. Məmmədyarov küçəsi, 72
287. 2386. Yaşayış evi 1880-ci il 1-ci M. Məmmədyarov döngəsi,3A
288. 2387. Yaşayış evi 1890-cı il 1-ci M. Məmmədyarov döngəsi,3B
289. 2388. Yaşayış evi 1868-ci il 1-ci M. Məmmədyarov döngəsi, 7
290. 2389. Yaşayış evi 1870-ci il 3-cü M. Məmmədyarov döngəsi, 1
291. 2390. Yaşayış evi 1875-ci il 3-cü M. Məmmədyarov döngəsi, 3
292. 2391. Yaşayış evi 1898-ci il 3-cü M. Məmmədyarov döngəsi, 4
293. 2392. Yaşayış evi 1860-cı il 3-cü M. Məmmədyarov döngəsi, 5
294. 2393. Yaşayış evi 1830-cu il Kiçik Qala küçəsi, 4
295. 2394. Yaşayış evi 1865-ci il Kiçik Qala küçəsi, 8
296. 2395. Yaşayış evi 1850-ci il Kiçik Qala küçəsi, 10
297. 2396. Yaşayış evi 1888-ci il Kiçik Qala küçəsi, 12
298. 2397. Yaşayış evi 1900-cü il Kiçik Qala küçəsi, 14
299. 2398. Yaşayış evi 1700-cü il Kiçik Qala küçəsi, 16
300. 2399. Yaşayış evi 1876-cı il Kiçik Qala küçəsi, 18
301. 2400. Йашайыш еви 1900-ъц ил Кичик Гала кцчяси, 20 A
302. 2401. Yaşayış evi 1895-ci il Kiçik Qala küçəsi, 22
303. 2402. Yaşayış evi 1900-cü il Kiçik Qala küçəsi, 24
304. 2403. Yaşayış evi 1885-ci il Kiçik Qala küçəsi, 26
305. 2404. Yaşayış evi 1865-ci il Kiçik Qala küçəsi, 28 A
306. 2405. Yaşayış evi 1915-ci il Kiçik Qala küçəsi, 30
307. 2406. Yaşayış evi 1800-cü illər Kiçik Qala küçəsi, 32
308. 2407. Yaşayış evi 1800-cü illlər Kiçik Qala küçəsi, 42
309. 2408. Yaşayış evi 1800-cü illlər Kiçik Qala küçəsi, 44-46
310. 2409. Yaşayış evi 1800-cü illər Kiçik Qala küçəsi, 52
311. 2410. Yaşayış evinin fasad divarlarının qalıqları 1868-ci il Kiçik Qala küçəsi, 80
312. 2411. Yaşayış evi 1888-ci il Kiçik Qala küçəsi, 82
313. 2412. Yaşayış evi 1888-ci il Kiçik Qala küçəsi, 90
314. 2413. Yaşayış evi 1825-ci il Kiçik Qala küçəsi, 92
315. 2414. Yaşayış evi 1894-cü il Kiçik Qala küçəsi, 94
316. 2415. Yaşayış evi 1800-cü illər Kiçik Qala küçəsi, 98
317. 2416. Yaşayış evi 1885-ci il Kiçik Qala küçəsi, 100 A
318. 2417. Yaşayış evi 1885-ci il Kiçik Qala küçəsi, 100 B
319. 2418. Yaşayış evi 1880-ci il Kiçik Qala küçəsi, 102
320. 2419. Yaşayış evi 1860-ci il Kiçik Qala küçəsi, 104
321. 2420. Yaşayış evi 1890-cı il Kiçik Qala küçəsi, 106 A
322. 2421. Yaşayış evi 1887-ci il Kiçik Qala küçəsi, 108
323. 2422. Yaşayış evi 1885-ci il Kiçik Qala küçəsi, 110
324. 2423. Yaşayış evi 1860-cı il Kiçik Qala küçəsi, 112 A
325. 2424. Yaşayış evi 1880-ci il Kiçik Qala küçəsi, 112 B
326. 2425. Yaşayış evi 1892-ci il Kiçik Qala küçəsi, 118
327. 2426. Yaşayış evi 1891-ci il Kiçik Qala küçəsi, 124
328. 2427. Yaşayış evi 1895-ci il Kiçik Qala küçəsi, 128
329. 2428. Yaşayış evi 1898-ci il 2-ci Kiçik Qala döngəsi, 4
330. 2429. Yaşayış evi 1900-cü il 2-ci Kiçik Qala döngəsi, 6
331. 2430. Yaşayış evi 1905-ci il 2-ci Kiçik Qala döngəsi, 8
332. 2431. Yaşayış evi 1901-ci il 2-ci Kiçik Qala döngəsi, 10 B
333. 2432. Yaşayış evi 1880-ci il 2-ci Kiçik Qala döngəsi, 13
334. 2433. Yaşayış evi 1900-cü il 2-ci Kiçik Qala döngəsi, 20
335. 2434. Yaşayış evi 1900-cü il 2-ci Kiçik Qala döngəsi, 22
336. 2435. Yaşayış evi XVIII-XIX əsrlər 2-ci Kiçik Qala döngəsi, 30
337. 2436. Yaşayış evi 1870-ci il 2-ci Kiçik Qala döngəsi, 32
338. 2437. Yaşayış evi 1895-ci il 2-ci Kiçik Qala döngəsi, 34
339. 2438. Yaşayış evi 1850-ci il 4-cü Kiçik Qala döngəsi, 8
340. 2439. Yaşayış evi 1800-cü il 4-cü Kiçik Qala döngəsi, 9
341. 2440. Yaşayış evi 1875-ci il 4-cü Kiçik Qala döngəsi, 10
342. 2441. Yaşayış evi 1880-ci il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 3
343. 2442. Yaşayış evi 1879-cu il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 7
344. 2443. Yaşayış evi 1893-cü il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 8
345. 2444. Yaşayış evi 1890-cı il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 9
346. 2445. Yaşayış evi 1883-cü il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 12 A
347. 2446. Yaşayış evi 1858-ci il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 14
348. 2447. Yaşayış evi 1860-cı il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 15
349. 2448. Yaşayış evi 1873-cü il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 17
350. 2449. Yaşayış evi 1778-ci il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 18
351. 2450. Yaşayış evi 1900-cü il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 19
352. 2451. Yaşayış evi 1803-cü il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 20 A
353. 2452. Yaşayış evi 1850-ci il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 23 A
354. 2453. Yaşayış evi 1895-ci il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 25
355. 2454. Yaşayış evi 1848-ci il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 26
356. 2455. Yaşayış evi 1911-ci il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 27
357. 2456. Yaşayış evi 1883-cü il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31
358. 2457. Yaşayış evi 1895-ci il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 32
359. 2458. Yaşayış evi 1860-cı il 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 37
360. 2459. Yaşayış evi 1897-ci il 10-cu Kiçik Qala döngəsi, 3
361. 2460. Yaşayış evi 1901-ci il 10-cu Kiçik Qala döngəsi, 5
362. 2461. Yaşayış evi 1854-cü il 10-cu Kiçik Qala döngəsi, 6
363. 2462. Yaşayış evi 1925-ci il 10-cu Kiçik Qala döngəsi, 9 A
364. 2463. Yaşayış evi 1926-cı il 10-cu Kiçik Qala döngəsi, 9 B
365. 2464. Yaşayış evi 1865-ci il 10-cu Kiçik Qala döngəsi, 11
366. 2465. Yaşayış evi 1865-ci il 10-cu Kiçik Qala döngəsi, 14
367. 2466. Yaşayış evi 1810-cu il 10-cu Kiçik Qala döngəsi, 16
368. 2467. Yaşayış evi 1860-cı il 10-cu Kiçik Qala döngəsi, 17 A
369. 2468. Yaşayış evi 1900-cü il 10-cu Kiçik Qala döngəsi, 18
370. 2469. Yaşayış evi 1900-cü il 10-cu Kiçik Qala döngəsi, 20
371. 2470. Yaşayış evi 1880-ci il Mirzə Şəfi küçəsi, 5
372. 2471. Yaşayış evi 1876-cı il Mirzə Şəfi küçəsi, 6
373. 2472. Yaşayış evi 1898-ci il Mirzə Şəfi küçəsi, 8
374. 2473. Yaşayış evi 1870-ci il Mirzə Şəfi küçəsi, 9
375. 2474. Yaşayış evi 1890-cı il Mirzə Şəfi küçəsi, 12
376. 2475. Yaşayış evi 1900-cü il Mirzə Şəfi küçəsi, 18 A
377. 2476. Yaşayış evi 1900-cü il Mirzə Şəfi küçəsi, 18 B
378. 2477. Yaşayış evi 1900-cü il Mirzə Şəfi küçəsi, 20
379. 2478. Yaşayış evi 1895-ci il S. Quliyev küçəsi, 3
380. 2479. Ağa-Zeynal hamamı 1912-ci il S. Quliyev küçəsi, 5
381. 2480. Yaşayış evi 1905-ci il S. Quliyev küçəsi, 7
382. 2481. Yaşayış evi 1880-ci il S. Quliyev küçəsi, 9
383. 2482. Yaşayış evi 1850-ci il S. Quliyev küçəsi, 11
384. 2483. Tibb işçilərinin evi 1900-cü il Neftçilər prospekti, 77
385. 2484. Yaşayış evi 1900-cü il Neftçilər prospekti, 81
386. 2485. Yaşayış evi 1896-cı il Neftçilər prospekti, 79
387. 2486. Yaşayış evi 1889-cu il Neftçilər prospekti, 83
388. 2487. Yaşayış evi 1880-ci il Neftçilər prospekti, 89
389. 2488. Yaşayış evi 1900-cü il Neftçilər prospekti, 91
390. 2489. Yaşayış evi 1885-ci il Neftçilər prospekti, 97
391. 2490. Yaşayış evi 1900-cü il Neftçilər prospekti, 103
392. 2491. Yaşayış evi 1909-cu il Neftçilər prospekti, 105
393. 2492. Yaşayış evi 1868-ci il T.Bağırov küçəsi, 5
394. 2493. Yaşayış evi 1880-ci il T Bağırov küçəsi, 6
395. 2494. Yaşayış evi 1890-cı il T .Bağırov küçəsi, 7
396. 2495. Yaşayış evi 1800-cü il T. Bağırov küçəsi, 8
397. 2496. Yaşayış evi 1898-ci il T. Bağırov küçəsi, 9
398. 2497. Yaşayış evi 1858-ci il T. Bağırov küçəsi, 11
399. 2498. Yaşayış evi 1800-cü il T. Bağırov küçəsi, 14
400. 2499. Yaşayış evi 1900-cü il T. Bağırov küçəsi, 15
401. 2500. Yaşayış evi 1910-cu il T. Bağırov küçəsi, 17
402. 2501. Yaşayış evi 1880-ci il Sabir küçəsi, 3
403. 2502. Yaşayış evi 1700-cü illər Sabir küçəsi, 7
404. 2503. Yaşayış evi 1883-cü il Sabir küçəsi, 13
405. 2504. Yaşayış evi 1840-cı il Sabir küçəsi ,15
406. 2505. Yaşayış evi 1870-ci il Sabir küçəsi ,17
407. 2506. Yaşayış evi 1848-ci il Sabir küçəsi ,19
408. 2507. Yaşayış evi 1880-ci il Sabir küçəsi ,21
409. 2508. Karvansaray 1847-ci il Sabir küçəsi ,25
410. 2509. Yaşayış evi 1880-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 5
411. 2510. Yaşayış evi 1900-cü il Mirzə Mənsur küçəsi, 6
412. 2511. Yaşayış evi 1800-cü illər Mirzə Mənsur küçəsi, 8
413. 2512. Yaşayış evi 1878-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 9
414. 2513. Yaşayış evi 1850-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 11
415. 2514. Yaşayış evi 1850-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 17
416. 2515. Yaşayış evi 1900-cü il Mirzə Mənsur küçəsi, 23
417. 2516. Yaşayış evi 1905-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 24
418. 2517. Yaşayış evi 1885-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 26
419. 2518. Yaşayış evi 1907-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 27
420. 2519. Yaşayış evi 1891-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 28
421. 2520. Yaşayış evi 1878-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 29
422. 2521. Yaşayış evi 1873-cü il Mirzə Mənsur küçəsi, 31 A
423. 2522. Yaşayış evi 1895-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 32
424. 2523. Yaşayış evi 1901-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 33
425. 2524. Yaşayış evi 1880-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 34 A
426. 2525. Yaşayış evi 1900-cü il Mirzə Mənsur küçəsi, 35
427. 2526. Yaşayış evi 1898-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 36
428. 2527. Yaşayış evi 1897-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 37
429. 2528. Yaşayış evi 1905-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 39
430. 2529. Yaşayış evi 1901-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 43
431. 2530. Yaşayış evi 1900-cü il Mirzə Mənsur küçəsi, 45
432. 2531. Yaşayış evi 1893-cü il Mirzə Mənsur küçəsi, 49
433. 2532. Yaşayış evi 1900-cü il Mirzə Mənsur küçəsi, 52
434. 2533. Yaşayış evi 1912-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 54
435. 2534. Yaşayış evi 1890-cı il Mirzə Mənsur küçəsi, 59
436. 2535. Yaşayış evi 1820-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 60
437. 2536. Yaşayış evi 1858-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 61
438. 2537. Yaşayış evi 1840-cı il Mirzə Mənsur küçəsi, 62
439. 2538. Yaşayış evi 1858-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 71
440. 2539. Yaşayış evi 1896-cı il Mirzə Mənsur küçəsi, 72
441. 2540. Yaşayış evi 1863-cü il Mirzə Mənsur küçəsi, 74
442. 2541. Yaşayış evi 1880-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 81
443. 2542. Yaşayış evi 1890-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 85
444. 2543. Yaşayış evi 1700-cü illlər Mirzə Mənsur küçəsi, 88
445. 2544. Yaşayış evi 1870-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 92
446. 2545. Yaşayış evi 1850-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 94
447. 2546. Yaşayış evi 1900-cü il Mirzə Mənsur küçəsi, 96
448. 2547. Yaşayış evi 1898-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 109
449. 2548. Yaşayış evi 1893-cü il Mirzə Mənsur küçəsi, 111
450. 2549. Yaşayış evi 1890-ci il Mirzə Mənsur küçəsi, 113
451. 2550. Yaşayış evi 1893-cü il Mirzə Mənsur küçəsi, 115
452. 2551. Yaşayış evi 1903-cü il 2-ci Mirzə Mənsur döngəsi, 2
453. 2552. Yaşayış evi 1870-ci il 2-ci Mirzə Mənsur döngəsi, 5
454. 2553. Yaşayış evi 1898-ci il 2-ci Mirzə Mənsur döngəsi, 7
455. 2554. Yaşayış evi 1890-cı il 2-ci Mirzə Mənsur döngəsi, 9 A
456. 2555. Yaşayış evi 1850-ci il 2-ci Mirzə Mənsur döngəsi, 11 A
457. 2556. Yaşayış evi 1883-cü il Ə. Firdovsi küçəsi, 3
458. 2557. Yaşayış evi 1919-cu il Ə. Firdovsi küçəsi, 4
459. 2558. Yaşayış evi 1888-ci il Ə. Firdovsi küçəsi, 5
460. 2559. Yaşayış evi 1890-cı il Ə. Firdovsi küçəsi, 7
461. 2560. Yaşayış evi 1898-ci il Ə. Firdovsi küçəsi, 9
462. 2561. Yaşayış evi 1870-ci il Ə. Firdovsi küçəsi, 10
463. 2562. Yaşayış evi 1825-ci il Ə. Firdovsi küçəsi, 11 A
464. 2563. Yaşayış evi 1920-ci il Ə. Firdovsi küçəsi, 13
465. 2564. Yaşayış evi 1853-cü il Ə. Firdovsi küçəsi, 15
466. 2565. Yaşayış evi 1900-cü il Ə. Firdovsi küçəsi, 16
467. 2566. Yaşayış evi 1883-cü il Ə. Firdovsi küçəsi, 17
468. 2567. Yaşayış evi 1893-cü il Ə. Firdovsi küçəsi, 21
469. 2568. Yaşayış evi 1880-ci il Ə. Firdovsi küçəsi, 23